WELDING PROCESS

Možnosti

Koupit

Program spravuje databázi zakázek – identifikační údaje, stav, číslo zakázky, zatřídění EXC, specifikaci dokumentace. Jsou evidovány použité normy, materiály, postupy, informace o požadovaných výrobcích a jejich množství, informace o zákazníkovi apod. K zakázce je možné připojit naskenované atesty základního či přídavného materiálu, diplom svářečského dozoru, osvědčení o vizuální kontrole a další podle potřeby uživatele.

Edice

PřehledProfiStandard
Určeno provětší svářečské firmymalé svářečské firmy, živnostníky
Počet uživatelůvíceuživatelská verzejednouživatelská verze
Způsob licencovánív základu licence pro 5 WPQR, 10 000 Kč za každých dalších 5 WPQRbez dalšího omezení
Řízení technologického postupu výroby (TPV)
Rozpad výrobku na dílce
Evidence výkresů
Seznam svarů
Popis svaru (typ, metoda, jakost, materiál, …)
Automatický výběr WPS
Evidence a řízení výroby
Evidence svářečů a certifikátů
Evidence WPS
Evidence WPQR
Evidence zákazníků a zakázek
Evidence dílců a svarů
Evidence atestů
Výrobní průvodka
Deklarace CE
Prohlášení o shodě
Automatické přiřazování svářečů
Automatické navrhování NDT
Evidence výsledků zkoušek
Evidence přídavných certifikátů

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena všech edic zahrnuje jednoroční technickou podporu. V rámci podpory máte přístup k novějším verzím aplikace a řešení uživatelských potíží.

Máte specifické potřeby? Nevyhovuje vám způsob licencování? Kontaktujte nás, připravíme vám individuální nabídku.