Softwarové řešení pro efektivní řízení svařovacích procesů

Jako velký třesk v zaběhlém systému SVAŘOVÁNÍ zapůsobily ve výrobních firmách harmonizované normativní předpisy – „Euronormy“. Pro udržení profesních certifikací je nutno splňovat veškeré požadavky legislativních a normativních předpisů. Provedli jsme za Vás mravenčí práci a zjistili jsme, co která norma vlastně obsahuje.

Aplikace Patriot Welding Process zjednodušuje řízení výroby pro jednotlivé zakázky (dokumentace výrobků, normy, materiály, postupy, …), pomáhá při vyplňování formulářů (plán kontrol, plán jakosti, počáteční zkouška typu, výrobní zkouška svarů, deklarace CE, prohlášení o shodě), řízení technologických postupů výroby (evidence dílců výrobku, svarů, výběr kvalifikovaného svářeče, výběr WPS, určení % podílů svarů k doplňkové kontrole). Spravuje databázi svářečů a údaje o jejich kvalifikaci. Eviduje WPQR, WPS – včetně usnadnění jejího založení. Obsahuje tiskové výstupy pro jednotlivé dokumenty a formuláře. Výrazně usnadní tvorbu výrobní průvodky v rozsahu podle zakoupené edice programu, umožní automatické generování návrhu kontrol.

Program má řadu dalších funkcí, které pomáhají zvládat náročnou administrativní činnost a pomůže zajistit, aby záznamy a údaje o svařovacím procesu odpovídaly normativním požadavkům, byly úplné, řádné, kontrolovatelné a auditovatelné.

Systém byl vyvinut na základě povinností vyplývajících zejména z následující legislativy: Zákon č. 22/1997 Sb., NV č. 190/2002 Sb.,ve znění NV č. 251/2003 Sb., NV č. 128/2004 Sb. (89/106/EHS), ČSN EN 1090 – 1 až 3, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15 609-1, ČSN EN ISO 15 614-1, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 14731 (719), ČSN EN 287 – 1, ČSN EN 10013, ISO 383–2/34, ČSN EN ISO 15 614-1; ČSN EN ISO 17637.