Rozšíření o další normy

Aplikace byla rozšířena o další volitelné moduly

  • Obloukové přivařování svorníků (ISO 14555)
  • Odporové (bodové) svařování (ISO 15614-12 a ISO 15609-1 až ISO 15609-5)
  • Mechanizované svařování (ISO 14732)
  • Svařování kolejových vozidel (ISO 15085-1 až ISO 15085-5)
  • Předvýrobní zkouška (ISO 15613)

Pokud vás zmíněné moduly zajímají, neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce nebo některého z našich autorizovaných distributorů.