Dynamická délka certifikátů

Bylo přizpůsobeno určování délky platnosti svářečských certifikátů a délky platnosti zdravotní prohlídky v modulu Základní kurzy, podle vyhlášky 79/2013 Sb. (v závislosti na certifikační normě).