Galerie

Přehledová obrazovka.

Přehledová obrazovka.

Evidence svářečů.

Evidence svářečů.

Evidence svářečkých certifikátů.

Evidence svářečkých certifikátů.

Evidence WPS.

Evidence WPS.

Evidence WPQR.

Evidence WPQR.

Technologický postup výroby.

Technologický postup výroby.

Editace svaru.

Editace svaru.

Evidence zákazníků.

Evidence zákazníků.

Práce se zakázkami.

Práce se zakázkami.

Vytváření svařovacího plánu.

Vytváření svařovacího plánu.

Výsledky zkoušek pro jednotlivé dílce.

Výsledky zkoušek pro jednotlivé dílce.

Filtrování.

Filtrování.

Vyhledávání.

Vyhledávání.

Nastavení společnosti.

Nastavení společnosti.

Inspekční orgán.

Inspekční orgán.

Nastavení svářečských norem.

Nastavení svářečských norem.

Změna hesla.

Změna hesla.

Uživatelské účty.

Uživatelské účty.

Informace o licenci.

Informace o licenci.