Evidence kvalifikací a postupů

Řízení dokumentace (WPS, WPQR)

Evidence kvalifikací postupu svařování (WPQR) dle normy ČSN ISO 15614 a evidence specifikací svařovacích postupů (WPS) dle ČSN ISO 15609 jsou základními dokumenty řádně vedené svářečské firmy. Program umožňuje založení nové WPS, WPQR, editaci existujících položek, filtrování dle zadaných kritérií a export do externích formátů. Pro každou WPS je možné vytvořit podrobný tiskový výstup.

Předvyplněné formuláře

Formuláře, které jsou nutné vést nebo dodávat k zakázce, jsou připravené se základními předvyplněnými údaji, takže jejich dokončení je velmi jednoduché a uživatelsky příjemné. Program obsahuje Plán zkoušek, Výrobní zkoušku svarů, Deklaraci CE, Prohlášení ES.

Připojení externích dokumentů

K dokumentaci je možné připojit v potřebném rozsahu externí dokumenty, jako jsou fotografie, výkresy, certifikáty, úřední rozhodnutí apod.

Evidence svářečů

Základem je databáze svářečů a jejich certifikátů, včetně upozornění na blížící se termín vypršení platnosti certifikátu. Umožňuje udržovat aktuálnost databáze editacemi, filtrování podle zadané kvalifikace, materiál, polohu svařování apod., export databáze do externích formátů. Propojení s ostatními moduly umožňuje programu nabízet vhodné svářeče pro realizaci konkrétních svarů.