Edice

  Profi Standard Construct
Přehled
Určeno pro větší svářečské firmy malé svářečské firmy, živnostníky konstruktéry a projektantské kanceláře
Počet uživatelů víceuživatelská verze jednouživatelská verze víceuživatelská verze
Základní cena 120 000 Kč 28 000 Kč 24 000 Kč
Způsob licencování v základu licence pro 5 WPQR, 10 000 Kč za každých dalších 5 WPQR bez dalšího omezení v základu licence pro 2 uživatele, 4 000 Kč za každé další 2 uživatele
Řízení technologického postupu výroby (TPV)
Rozpad výrobku na dílce x - x
Evidence výkresů x - x
Seznam svarů x - x
Popis svaru (typ, metoda, jakost, materiál, …) x - x
Automatický výběr WPS x - -
Evidence a řízení výroby
Evidence svářečů a certifikátů x x -
Evidence WPS x x -
Evidence WPQR x x -
Evidence zákazníků a zakázek x x -
Evidence dílců a svarů x x -
Evidence atestů x x -
Výrobní průvodka x x -
Deklarace CE x x -
Prohlášení o shodě x x -
Automatické přiřazování svářečů x - -
Automatické navrhování NDT x - -
Evidence výsledků zkoušek x - -
Evidence přídavných certifikátů x - -

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena všech edic zahrnuje jednoroční technickou podporu. V rámci podpory máte přístup k novějším verzím aplikace a řešení uživatelských potíží.

Máte specifické potřeby? Nevyhovuje vám způsob licencování? Kontaktujte nás, připravíme vám individuální nabídku.