Edice

  Profi Standard
Přehled
Určeno pro větší svářečské firmy malé svářečské firmy, živnostníky
Počet uživatelů víceuživatelská verze jednouživatelská verze
Způsob licencování v základu licence pro 5 WPQR, 10 000 Kč za každých dalších 5 WPQR bez dalšího omezení
Řízení technologického postupu výroby (TPV)
Rozpad výrobku na dílce x -
Evidence výkresů x -
Seznam svarů x -
Popis svaru (typ, metoda, jakost, materiál, …) x -
Automatický výběr WPS x -
Evidence a řízení výroby
Evidence svářečů a certifikátů x x
Evidence WPS x x
Evidence WPQR x x
Evidence zákazníků a zakázek x x
Evidence dílců a svarů x x
Evidence atestů x x
Výrobní průvodka x x
Deklarace CE x x
Prohlášení o shodě x x
Automatické přiřazování svářečů x -
Automatické navrhování NDT x -
Evidence výsledků zkoušek x -
Evidence přídavných certifikátů x -

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena všech edic zahrnuje jednoroční technickou podporu. V rámci podpory máte přístup k novějším verzím aplikace a řešení uživatelských potíží.

Máte specifické potřeby? Nevyhovuje vám způsob licencování? Kontaktujte nás, připravíme vám individuální nabídku.